Expeditie Volkshuisvesting

HOME

TEAM

DE 10 VAN...

DIENSTEN

PORTFOLIO

NIEUWS & BLOG

CONTACT

Welkom bij Expeditie Volkshuisvesting!

Expeditie Volkshuisvesting is een nieuw samenwerkingsverband tussen FM Consultants, SlimRenoveren en VISA, Vaart in Samenwerken. Onze missie? Het verkennen van nieuwe wegen naar een duurzaam betaalbare woningvoorraad. Meer dan ooit staat de corporatiesector in Nederland voor grote uitdagingen. Als team zijn wij gedreven om vanuit de uitdagingen van de corporatiesector succesvolle routes naar oplossingen te vinden.
Uw uitdaging is ons expeditiedoel!

Nieuwe wegen verkennen

Vanaf de start van de wederopbouw heeft de volkshuisvesting in het teken gestaan van het oplossen van de woningnood. In de afgelopen jaren is de focus echter echter verschoven van een grote nieuwbouwopgave naar de kwaliteit van de bestaande voorraad. De huidige marktomstandigheden zorgen ervoor dat de corporatiesector onder hoge druk staat. Ze moet op zoek naar nieuwe wegen om het vastgoed voor de korte én lange termijn betaalbaar te houden. Met Expeditie Volkshuisvesting gaan we daarmee aan de slag.

Uitdagingen die wij voor ons zien:

  • Het ontwikkelen van een crisisproof strategisch duurzaam voorraadbeleid met extra aandacht voor de kwetsbare delen van de portefeuille;
  • Het opstellen van een inkoopbeleid dat garandeert dat iedere euro zo optimaal mogelijk wordt uitgegeven;
  • Het organiseren van bewonersparticipatie met een breed gedragen aanpak als resultaat;
  • Het begeleiden van een innovatieve projectuitvraag die ruimte laat om de creativiteit van marktpartijen te benutten;
  • Het coachen van ketens en consortia voor optimale samenwerking;
  • Het creëren van integrale oplossingen voor renovatievraagstukken die aansluiten op de marktbehoeften in de volkshuisvesting.

Benieuwd naar onze aanpak, recente projecten en enkele inspirerende projectvoorbeelden? Bekijk dan onze routekaart:  

pdf-documentNaar duurzaam (en) betaalbaar: de routekaart van Expeditie Volkshuisvesting

04 september 2015:

De adviseur van de toekomst

Wat wordt er in de toekomst verwacht van een adviseur in de Volkshuisvesting? Die vraag stond centraal in twee klantenpanelsessies die we vanuit Expeditie Volkshuisvesting hebben georganiseerd.

In deze twee sessies hebben professionals van verschillende woningcorporaties uit onze klantenkring samen met ons de discussie gevoerd over de toekomst van de adviseur in de volkshuisvestelijke bouwkolom. Aan de hand van vragen en stellingen hebben de aanwezigen hun visie gegeven op de ontwikkelingen in de markt, de behoeften die daaruit voort zijn gekomen en de rol die adviesbureaus kunnen spelen om in deze behoeften te voorzien. Wij willen alle deelnemers bedanken voor hun nuttige inbreng!

Het resultaat van de twee klantenpanelsessies is een visie op de adviseur van de toekomst met een bijbehorende profielschets. Nieuwsgierig geworden? Bekijk het document via de link hieronder.

pdf-documentProfielschets Adviseur van de Toekomst

© FM Consultants - SlimRenoveren - VISA, Vaart in Samenwerken - 2013